• Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησης

  "Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησής σας"

 • Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησης

  "Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησής σας"

 • Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησης

  "Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησής σας"

 • Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησης

  "Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησής σας"

Thessaloniki Legal Consulting - TLC

Το δικηγορικό μας γραφείο αποτελείται από ομάδα δικηγόρων, χαρακτηριστικά των οποίων είναι το ευρύ φάσμα σπουδών και ο αυστηρός επαγγελματισμός. Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματία. Με την πολυετή εμπειρία μας σε ευρύ φάσμα υποθέσεων ανά την Ευρώ και μέσω ενός δικτύου συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδας, διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή διασφάλιση της επιχείρησής σας.


Τομείς ενασχόλησης:

Νέα - Ανακοινώσεις