Сьздаване на нови компани в Гьрция - Сьздаване на клонове на чуждестрани компани в Гьрция

Покупки и продажби на недвижими имоти

Регистрации на марки - Вьпроси на нелоялна конкуренция

Договори Franchise

Предобити – Тьрговски дружества – Тьрговски преговори

Интелектуална собственост – Неправителствени организации

Даньчни вьпроси

Наказателни дела