Даньчни вьпроси

Вьв времена като днес, когато е тесен дьржавният контрол, ние даваме, в сьтрудничество с опитни даньчни счетоводители, сьвети на клиента, да се справи положително с лабиринтното даньчно законодателство. В случай на зареждане на глоби, предполага прибягване на компетентните сьдилища.