Το γραφείο

Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα δικηγόρων με ευρύ φάσμα σπουδών και αυστηρό επαγγελματισμό. Παρέχονται υπηρεσίες νομικής συμβουλής σε πρόσωπα και εταιρίες, προκειμένου να αποφεύγονται οι πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Σε περίπτωση δε δικαστικών αντιδικιών παρέχουμε άρτια υποστήριξη σε όλους τους τομείς ενασχόλησης, που αναλύονται επί μέρους, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Μέσω ενός δικτύου συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπάρχει η δυνατότητα εκπροσώπησης κυριολεκτικά οπουδήποτε.

Το Γραφείο μας συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία συνεδρίων και ημερίδων με θέματα συζήτησης που αφορούν κυρίως το εμπορικό δίκαιο και την εμπορική διαμεσολάβηση.

Γλώσσες εργασίας και επικοινωνίας είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική γλώσσα.