Υποθέσεις Εμπορικού - Αστικού δικαίου - Συμβουλευτική δικηγορία

Όσο αφορά στις υποθέσεις γενικού αστικού και ειδικότερα εμπορικού δικαίου, παρέχουμε στον πελάτη κατ' αρχήν συμβουλές και οδηγίες, προκειμένου να προλαμβάνονται τα προβλήματα, ή, όταν αυτά προκύπτουν, να βρίσκεται ο πελάτης προετοιμασμένος. 

Έχει αποδειχθεί από την πράξη ότι η συμβουλευτική δικηγορία, δηλαδή η συνεχής παροχή συμβουλών στον πελάτη και την εταιρία, συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην αποφυγή μεγάλους μέρους προβλημάτων, τα οποία οφείλονται σε κακό αρχικό χειρισμό.

'Ετσι, συμβάσεις καταρτίζονται, ώστε να καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες του πελάτη (π.χ. συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συμβάσεις διανομής, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, συμβάσεις μίσθωσης, leasing κλπ) και να αποφεύγονται μελλοντικές έριδες. 'Οταν δε κάποιες υποθέσεις φτάνουν να απασχολήσουν πια τα δικαστήρια, έχει διαπιστωθεί ότι η πλευρά που είχε σωστό χειρισμό και νομική συμβουλή, πριν ακόμη ξεκινήσει η αντιδικία, έχει και τις περισσότερες ελπίδες να κερδίσει τις υποθέσεις. Στις περιπτώσεις δε αυτές της αντιδικίας, αναλαμβάνουμε τον πλήρη χειρισμό των υποθέσεων, μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος.

Οι υποθέσεις που χειριζόμαστε καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου αλλά και ειδικότερα του εμπορικού, όπως αναλύεται και σε επιμέρους ενότητες.