Εργατικές υποθέσεις

Οι συμφωνίες μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων είναι ένα σημαντικότατο στοιχείο για την σωστή εταιρική οργάνωση. Εξάλλου, η σύγχρονη νομοθεσία προβλέπει πλέον πολλά μοντέλα εργασίας (μερική απασχόληση-ημιαπασχόληση-ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις-ατομικές συμβάσεις-διευθέτηση χρόνου εργασίας κ.ο.κ.), που βρίσκονται στη διάθεση του επιχειρηματία. 

Με σωστή συμβουλή και παρακολούθηση, είναι εφικτό να βρεθεί το μοντέλο εργασίας, που ταιριάζει στην επιχείρηση και τον εργαζόμενο.