Εξαγορές - Εμπορικές συνεργασίες - Εμπορικές διαπραγματεύσεις

Στο σύγχρονο κόσμο, έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι συμφωνίες που κλείνονται και δεσμεύουν τα μέρη για χρόνια, πρέπει να καταρτίζονται με τη δέουσα προσοχή. Πλέον, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αποτελούν ένα στάδιο όπου απαιτείται η συνδρομή επαγγελματιών, που κατέχουν το αντικείμενο. Ερασιτεχνισμοί οδηγούν σε κακές αποφάσεις και συμφωνίες καταδικασμένες να αποτύχουν.

Ιδίως σε περιπτώσεις εξαγορών εταιριών, συγχωνεύσεων, νέων εμπορικών συνεργασιών, βοηθούμε τον πελάτη μας πριν ακόμη την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όταν χαράσσεται η στρατηγική, που θα ακολουθηθεί, μέχρι τη τελική σύνταξη των σχετικών συμφωνητικών-συμβάσεων.