Διαχείριση ακινήτων

Θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο;  Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας ακινήτων ενόψει αγοραπωλησιών ή συμβάσεων leasing, lease-back και τη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων.

Έχετε ήδη ακίνητα τα οποία εκμισθώνετε ή εκμεταλλεύεστε με κάθε τρόπο; Χρειάζεται έναν επαγγελματία να σας βοηθήσει; 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μετέπειτα διαχείριση των ακινήτων με τη βοήθεια σε τυχόν μισθωτήρια συμβόλαια και των έλεγχο των πληρωμών των μισθωμάτων καθώς και τη σύναψη κάθε είδους σύμβασης.

Η εμπειρία μας στο real estate είναι σημαντική και πολυετής και εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα για τη διαχείριση των ακινήτων σας.