Κατοχυρώσεις σημάτων - Θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού

Στο σύγχρονο κόσμο, τα εμπορικό σήματα, που δεν πρέπει να αφήνονται ανεκμετάλλευτα. Ο σοβαρός επιχειρηματίας φροντίζει για την κατοχύρωση του εμπορικού του σήματος, που αποτελεί ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής του.

Ο σωστός έλεγχος γίνεται προτού ακόμη ξεκινήσει τη χρήση του εμπορικού σήματος, ώστε να αποφευχθούν αντιδικίες, έριδες και εμπορικές ζημιές, που έχουν να κάνουν με τις συχνές απομιμήσεις, αντιγραφές και άλλες αθέμιτες πράξεις, που λαμβάνουν χώρα.

Τι είναι όμως το εμπορικό σήμα (trademark);

Το «εμπορικό σήμα» τίθεται στην επωνυμία ή στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που η επιχείρηση εμπορεύεται.

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του κάποια γραφική απεικόνιση, όπως το λογότυπο των επιχειρήσεων (logo).

Γενικά, το σήμα είναι οποιαδήποτε σημάδι, σύμβολο, γραφική αντιπροσώπευση, επιστολή, έμβλημα, ήχος (συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων), μορφή του προϊόντος ή μορφή της συσκευασίας του προϊόντος που αντιπροσωπεύεται ελεύθερα και που χρησιμοποιείται προκειμένου να διακρίνει μεταξύ των χαρακτηριστικών όπως η ποιότητα, κατασκευή, προέλευση των αγαθών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ των προϊόντων των μεμονωμένων παραγωγών ή των κατασκευαστών και να προστατευθεί το κοινό από τον αθέμιτο συναγωνισμό. Το σήμα, μετά από τη νόμιμη κατοχύρωσή του, θεωρείται ένα μόνιμο και αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο του (φυσικού ή νομικού) προσώπου του οποίου το όνομα καταχωρείται.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άμεση κατοχύρωση οιουδήποτε σήματος, ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. 

Προ της κατοχύρωσης διενεργείται ενδελεχής έλεγχος στα ήδη κατοχυρωμένα σήματα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα σύγχυσης. Εφόσον γίνει χρήση ενός σήματος και μετά αποδειχθεί ότι το σήμα αυτό προσβάλλει κάποιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή γενικότερα στον πλανήτη, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να υπάρξει δικαστική εμπλοκή και να ζητηθεί η άμεση διακοπή χρήσης του σήματος. 

Σε περιπτώσεις δε αθέμιτων πράξεων κατά του σήματος που έχετε κατοχυρωμένο, από τρίτο πρόσωπο, αναλαμβάνουμε το χειρισμό των υποθέσεων πλέον ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.