Κατοχυρώσεις σημάτων - Θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού

Στο σύγχρονο κόσμο, η κατοχύρωση σημάτων-ευρεσιτεχνιών-βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελούν εργαλεία, που δεν πρέπει να αφήνονται ανεκμετάλλευτα. Ο σοβαρός επιχειρηματίας φροντίζει για την κατοχύρωση των παραπάνω, που αποτελούν εν τέλει την περιουσία του, προτού ακόμη ξεκινήσει τη χρήση τους, ώστε να αποφευχθούν αντιδικίες, έριδες και εμπορικές ζημιές, που έχουν να κάνουν με τις συχνές απομιμήσεις, αντιγραφές και άλλες αθέμιτες πράξεις, που λαμβάνουν χώρα, όταν δεν έχει προηγηθεί σωστή προστασία ενός σήματος, μιας ευρεσιτεχνίας κ.ο.κ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άμεση κατοχύρωση οιουδήποτε σήματος, ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Σε περιπτώσεις δε αθέμιτων πράξεων κατά ήδη χρησιμοποιούμενων σημάτων, ευρεσιτεχνιών κ.α., αναλαμβάνουν το χειρισμό των υποθέσεων πλέον ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.