Συμβάσεις δικαιόχρησης - Franchise

Οι συμβάσεις αυτές είναι ένα σύγχρονο εργαλείο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Ωστόσο, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα τους, απαιτείται σωστή προετοιμασία της σύμβασης, ώστε να απεικονίζονται εκεί όλες οι υποχρεώσεις των μερών.

Εκεί εξάλλου είναι που δημιουργούνται οι παρανοήσεις, που στο μέλλον γεννούν τα προβλήματα, μιας και είναι σύνηθες να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις που είναι μη ρεαλιστικές ακόμη δε και παράνομες.

Στο σημείο αυτό, παρέχουμε συμβουλές σε οποιονδήποτε θελήσει να κάνει χρήση παρόμοιας σύμβασης, είτε ως δημιουργός ενός συστήματος Franchise είτε ως μέλος ενός ήδη υφιστάμενου συστήματος.