Εξυγίανση επιχειρήσεων - Άρθρο 99 - Αναδιαπραγμάτευση δανείων

Σε περιόδους βαθιάς κρίσης, απαιτούνται γρήγορα και αποδοτικά μέτρα, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή μια επιχείρηση. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και η αίτηση εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. Πτωχευτικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές αναλαμβάνουμε, με τη βοήθεια συνεργατών οικονομολόγων, την προετοιμασία του υποψηφίου για την αίτηση εξυγίανσης καθώς και, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης, τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, μέχρι την οριστική επίλυση της υπόθεσης.

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε εκ μέρους εταιριών με τη βοήθεια συνεργατών οικονομολόγων την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών τους υποχρεώσεων και εν γένει των οφειλών τους, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτεροι όροι αποπληρωμής.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την υπαγωγή προσώπων στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του Ν. 3869.2010.