Πνευματική ιδιοκτησία - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε ο δημιουργός να προστατεύει το δημιούργημά του. Περαιτέρω, καταρτίζουμε συμβάσεις μεταξύ παραγωγών, καλλιτεχνών, άλλων φορέων, ώστε να απεικονίζονται με σαφήνεια όλες οι υποχρεώσεις, που αναλαμβάνουν τα μέρη. Τέλος, βοηθούμε στην επιλογή του σωστού φορέα διαχείρισης καλλιτεχνικών γεγονότων και εκδηλώσεων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Σύλλογο, Μη Κυβερνητική Οργάνωση κ.ο.κ.) και στη σύσταση και διαχείριση αυτών.