Φορολογικές υποθέσεις

Σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου είναι στενός ο κρατικός φορολογικός έλεγχος, παρέχουμε, σε συνεργασία με έμπειρους φοροτεχνικούς, συμβουλές στον πελάτη, προκειμένου να αντιμετωπίζει θετικά τη δαιδαλώδη φορολογική νομοθεσία. Σε περίπτωση δε που καταλογιστούν πρόστιμα, αναλαμβάνουμε την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.