Ευγενία Τζουρτζουκλή

ΕΥΓΕΝΙΑ Γ. ΤΖΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗ, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, L.L.M. (Α.Π.Θ.)

Η Ευγενία Τζουρτζουκλή είναι δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη στη Β. Ελλάδα.

Από το έτος 2005, υπήρξε συνεργάτης σε διακεκριμένα δικηγορικά γραφεία της Θεσσαλονίκης, με μεγάλο πελατολόγιο και πολύχρονη εμπειρία στη μάχιμη δικηγορία και ειδικότερα στους κλάδους του Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου.

Η ίδια της καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης άσκησης και της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας ως δικηγόρος, έχει χειριστεί υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της δικηγορικής ύλης, εστιάζοντας περισσότερο σε θέματα Ιδιοκτησίας [διεκδικήσεις, αγορά, πώληση και μίσθωση ακινήτων], Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου.

Ασχολείται από την άσκησή της με τη μάχιμη δικηγορία, παρέχοντας ταυτόχρονα και τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες.

Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης [Κομοτηνή] και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Νομικής, στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμη το 2013.

Ολοκληρώνει τις σπουδές της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Τμήμα Νομικής, στην κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου. 

Είναι πιστοποιημένη από την TUV AUSTRIA Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Data Protection Officer]

Μιλάει την Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική και Γαλλική Γλώσσα.