Ανδρέας Χατζηνάκης

Ο Ανδρέας Χατζηνάκης είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Δεκέμβριο 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2016 ασχολείται με τη μάχιμη δικηγορία και έχει χειριστεί υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της δικηγορικής ύλης και κυρίως τον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου. Ταυτόχρονα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Γνωρίζει την Ελληνική, την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.