Κλείνουν τα «παραθυράκια» για τη χρυσή βίζα

Μπαίνει τέλος στην πρακτική της πληρωμής ποσών μέσω τερματικών POS, που είχε αρχίσει να αποκτά διαστάσεις επιδημίας, ιδίως σε συναλλαγές που αφορούσαν Κινέζους αγοραστές.

Δημοσιεύτηκε: 11/01/2019

ΑΠΔΠΧ: Τέλος οι γνωστοποιήσεις τήρησης αρχείων/επεξεργασιών και η χορήγηση αδειών Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας φέρουν πλέον το βάρος συµµόρφωσης µε τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σχετικά µε την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών

Δημοσιεύτηκε: 05/12/2018