Άρση ρυμοτομικού βάρους ακινήτου

Η Διοίκηση οφείλει να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή του ρυμοτομικού βάρους και, ταυτοχρόνως, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου, σε περίπτωση που δεν αποζημιωθούν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες. Η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους, 

Δημοσιεύτηκε: 28/09/2018

Επτά βήματα για να είναι έτοιμη η επιχείρησή σας για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων

Οδηγό με επτά βήματα για τις επιχειρήσεις προκειμένου να είναι έτοιμοι για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δημοσιεύτηκε: 26/09/2018

Στον εξωδικαστικό οι οφειλές και του 2017 - όλες οι αλλαγές

Με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Εργασίας ρυθμίζονται, επίσης, συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση όλων των βημάτων της διαδικασίας, οι οποίες δεν είχαν καθοριστεί πλήρως με τον νόμο 4469/2017 με τον οποίο θεσπίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Πρόκειται για ενέργεια με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των οφειλετών και των πιστωτών τους, καθώς μέχρι σήμερα η διαδικασία έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρονοβόρoς.

Δημοσιεύτηκε: 23/08/2018

Golden Visa και για καταθέσεις άνω των 400.000 ευρώ

Golden Visa και για τον ξένο που έχει πραγματοποιήσει εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε ΑΕΕΑΠ του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Δημοσιεύτηκε: 19/07/2018