Νέα ρύθμιση χρεών σε εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με κούρεμα και πολλές δόσεις

- Σε διακανονισμό και τα χρέη ως τις 21 Δεκεμβρίου του 2017 - Για ποια ποσά προβλέπεται κούρεμα 50% και με ποια διαδικασία - Τι πρέπει να κάνουν όσοι χρωστούν σε εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία για να μην χάσουν τη ρύθμιση - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα για κούρεμα και δόσεις μετά τη ρύθμιση

Δημοσιεύτηκε: 20/06/2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4541

Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύτηκε: 04/06/2018

Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες - Αναλυτικά οι αλλαγέςΝέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες μετά από σχεδόν 100 χρόνια τροποποιήσεων για τον 2190/1920

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Δημοσιεύτηκε: 21/05/2018

Υπουργική απόφαση για την Ρύθμιση Οφειλών προς Δημόσιο σε έως και 120 δόσεις

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000€, δημοσιεύθηκε και η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ σε έως και 120 δόσεις. Έναρξη ισχύος απόφασης από 1η Φεβρουαρίου 2018.

Δημοσιεύτηκε: 03/04/2018

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σχετικά µε κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού

Δημοσιεύτηκε: 26/03/2018

Δικηγόροι. Εκπροσώπηση πολιτών ενώπιον διοικητικών αρχών

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Δημοσιεύτηκε: 07/03/2018

Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύφους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32320/1841/11.7.2017

Δημοσιεύτηκε: 22/08/2017