Η προαιρετική δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε8 που αναφέρεται στην υπερεργασία και στη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, μέσω κινητού τηλεφώνου για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, περιγράφεται σε απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Η υποχρεωτική υποβολή του εν λόγω εντύπου ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύτηκε: 23/07/2018

ΠΟΛ.1126/2018 Οι τελευταίες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό (ν. 4469/2017) με το νόμο 4549/2018

(α) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 έως 55 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του ν. 4469/2017 (Α'62)» και β) παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των νέων διατάξεων των παραγράφων 11 και 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017

Δημοσιεύτηκε: 05/07/2018

Νέα ρύθμιση χρεών σε εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με κούρεμα και πολλές δόσεις

- Σε διακανονισμό και τα χρέη ως τις 21 Δεκεμβρίου του 2017 - Για ποια ποσά προβλέπεται κούρεμα 50% και με ποια διαδικασία - Τι πρέπει να κάνουν όσοι χρωστούν σε εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία για να μην χάσουν τη ρύθμιση - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα για κούρεμα και δόσεις μετά τη ρύθμιση

Δημοσιεύτηκε: 20/06/2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4541

Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύτηκε: 04/06/2018

Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες - Αναλυτικά οι αλλαγέςΝέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες μετά από σχεδόν 100 χρόνια τροποποιήσεων για τον 2190/1920

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Δημοσιεύτηκε: 21/05/2018

Υπουργική απόφαση για την Ρύθμιση Οφειλών προς Δημόσιο σε έως και 120 δόσεις

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000€, δημοσιεύθηκε και η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ σε έως και 120 δόσεις. Έναρξη ισχύος απόφασης από 1η Φεβρουαρίου 2018.

Δημοσιεύτηκε: 03/04/2018

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σχετικά µε κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού

Δημοσιεύτηκε: 26/03/2018