Ευθύνη του Τύπου

Tροποποίηση διατάξεων για την Αστική Ευθύνη του Τύπου

Δημοσιεύτηκε: 04/01/2016

Αδήλωτα εισοδήματα

Χρυσά» κίνητρα για αδήλωτα εισοδήματα. Οποιος επενδύει τα κρυφά κεφάλαια θα έχει μεγάλη έκπτωση φόρου

Δημοσιεύτηκε: 28/12/2015

Nέα Οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση).

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση).

Δημοσιεύτηκε: 28/12/2015

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (de lege lata και de lege ferenda) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Εισήγηση: Βασιλικής Τσαμπάζης, Εφέτου: ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ de lege lata και de lege ferenda) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Δημοσιεύτηκε: 17/12/2015

Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στα ένδικα μέσα, τις ειδικές διαδικασίες και στο γενικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του ν. 4335/2015•.

Εισήγηση Στέφανου Πανταζόπουλου, Εφέτη-Αναπληρωτή Καθηγητή Νομική Σχολής του Παν/μίουΑθηνών: Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στα ένδικα μέσα, τις ειδικές διαδικασίες και στο γενικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του ν. 4335/2015•.

Δημοσιεύτηκε: 17/12/2015

ΝΕΟΣ ΚΠολΔ: Η ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣπυρίδωνΑ Γεωργουλέα, Προέδρου Πρωτοδικών, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών:

Δημοσιεύτηκε: 17/12/2015

Τροποποιηθείσες διατάξεις που αφορούν ειδικά την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ, με ΘΕΜΑ: «Τροποποιηθείσες διατάξεις που αφορούν ειδικά την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία», στην Ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με θέμα «Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»

Δημοσιεύτηκε: 17/12/2015

Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

θεσπίστηκαν νέοι κανόνες, με τους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τις νομικές πτυχές μιας διεθνούς χαρακτήρα διαθήκης ή κληρονομικής διαδοχής

Δημοσιεύτηκε: 23/11/2015

ΠΟΛ 1109/2015

Η υπ'αριθμ. ΠΟΛ 1109/2015 εγκύκλιος για την κατάργηση του αξιοποίνου για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο,κάτω των 50.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε: 26/05/2015

κώδικας δεοντολογίας για τα κόκκινα δάνεια

Στο άρθρο περιγράφονται οι βασικές παράμετροι του κώδικα δεοντολογίας για τα κόκκινα δάνεια. Βασικό για τη ρύθμιση των δανείων ο ορισμός ενός δανειολήπτη ως «συνεργάσιμου». Ποιες είναι υποχρεώσεις των τραπεζών, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές.

Δημοσιεύτηκε: 01/04/2015

Περιεχόμενο αίτησης του Ν. για τα κόκκινα δάνεια

ΚΥΑ υπ΄αρ. 4837/2014 ΦΕΚ Β 66/16.01.2015: "Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους."

Δημοσιεύτηκε: 19/01/2015