Σύσταση ΑΕ

Εδώ παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για τη σύσταση Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε: 17/12/2014

Διεθνές σήμα

Ερωτήσεις σχετικά με την καταχώριση διεθνών σημάτων (πρωτόκολλο της Μαδρίτης)

Δημοσιεύτηκε: 16/12/2014

Σήματα-Κλάσεις-Αναλυτικά

Εδώ αναλύονται οι κλάσεις των προίόντων,βάσει της ταξινόμησης της Νίκαιας, αναλυτικά

Δημοσιεύτηκε: 16/12/2014

Σήματα-Κλάσεις

Εδώ αναλύονται επιγραμματικά οι κλάσεις των προϊόντων

Δημοσιεύτηκε: 16/12/2014

Κοινοτικό σήμα

Στην ενότητα αυτή δίνονται γενικές πληροφορίες για το κοινοτικό σήμα.

Δημοσιεύτηκε: 04/03/2014

Ν. 3182.2003

Παρατίθεται ο Νόμος 3182/2003 για τις ναυτικές εταιρίες

Δημοσιεύτηκε: 17/12/2013

Nόμος 4161.2013 για τη διευκόλυνση των ενήμερων δανειοληπτών

Ψηφίστηκε ο νόμος για τη διευκόλυνση των ενήμερων δανειοληπτών, σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται περίοδος χάριτος στους δικαιούχους, εντός της οποίας καταβάλλουν χαμηλές δόσεις (πιο ευνοϊκές ρυθμίσει ισχύουν για τους ανέργους) ενώ αναστέλλονται οι ατομικές εις βάρος τους διώξεις.

Δημοσιεύτηκε: 18/06/2013