• Πλήρης νομική στήριξη της επιχείρησης

  "Integrated business legal consulting"

 • Integrated business legal consulting

  "Integrated business legal consulting"

 • Integrated business legal consulting

  "Integrated business legal consulting"

 • Integrated business legal consulting

  "Integrated business legal consulting"


Fields of interest:

Theocharis Legal Consulting - TLC

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτρη Θεοχάρη & Συνεργατών - (Theocharis Legal Consulting - TLC) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από μία ομάδα δικηγόρων, χαρακτηριστικά των οποίων είναι το ευρύ φάσμα σπουδών και ο αυστηρός επαγγελματισμός. Παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε εταιρίες για την επίλυση των υποθέσεων αποφεύγοντας τις δικαστικές διαμάχες.
Μέσω ενός δικτύου συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδας, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας οπουδήποτε.

Our Lawyers