Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό δυνάμει άρθρου 2, παρ. 2α του ν.4224/2013

Δημοσιεύτηκε: 21/01/2014