Εξαίρεση 2ης κατοικίας από εκποίηση

Δημοσιεύτηκε: 23/01/2014

 Ειρ Σικυώνος 285/2013 –Ιστορικό:
Ο δανειολήπτης-αιτών είχε συνολικά δάνεια ύψους 84.495,37€. Υπήρξε άνεργος και πλέον συνταξιούχος με μηνιαίο συντάξιμο εισόδημα περί τα 940€.

Με την απόφαση διατάσσεται:
α) Η καταβολή μηνιαίων δόσεων συνολικού ύψους 550€ στο πλαίσιο του 8 παρ 2, με αντίστοιχη περίοδο χάριτος για τις δόσεις του 9 παρ 2.
β) Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση
γ) Εξαίρεση δεύτερης κατοικίας και ΙΧ από τη ρευστοποίηση.
δ) Η μελλοντική περιουσία που θα προκύψει (οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης), ως μεταπτωχευτική περιουσία, δεν μπορεί να αποτελέσει κονδύλιο, το οποίο οφείλει ο αιτών να διαθέσει για την αποπληρωμή των οφειλών αυτών.

Με την απόφαση αυτή δεν ρευστοποιήθηκε η δεύτερη κατοικία και ορίστηκε ότι η μελλοντική περιουσία συνιστά μεταπτωχευτική περιουσία που είναι αδιάφορη για την αποπληρωμή των πιστωτών. Ομοίως θετική και σωστή η παροχή περιόδου χάριτος, ώστε να μην συντρέχουν οι δόσεις του 8 παρ 2 με τις δόσεις του 9 παρ 2.

πηγή: judex.gr